Zuzí

Studentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

koníčky: všechny možné výlety, práce s dětmi, letní tábory, dětské dny, pořádání akcí, vymýšlení programu,

tvoření a vyrábění, vaření a pečení