Bětínek

studentka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

koníčky : hra na kytaru, zpěv, práce s dětmi a organizace různých akcí (tábor), míčové hry